15 มีนาคม 2562 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปรับมาตรการการดำเนินงาน แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190315072444234

นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับมาตรการการดำเนินงานแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยได้เน้นย้ำให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับประชาชนแบบถึงตัว หรือเคาะประตูบ้าน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉีดพ่นละอองน้ำทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะได้จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120,000บาท ให้หมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับป่า ซึ่งมีหลายหมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าอาหาร และน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน และให้ตั้งจุดตรวจ ตรวจสอบการเข้า-ออก พื้นที่ป่าของราษฎรเพื่อป้องกันและป้องปรามการจุดไฟเผ่าป่า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-14 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาห้ามเผาโดยเด็ดขาด อำเภอฝาง พบจุดความร้อน ที่ตรวจพบโดย ดาวเทียม VIIRS และดาวเทียม MODIS จำนวน 116 จุด ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาหลายเท่าตัว และส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ที่มาของรูปภาพ: http://www.chiangrai.prdnorth.in.th